Welkom

BuLO is een school voor Buitengewoon Lager Onderwijs, voor kinderen van 6 tot 13 jaar.

Wij bieden onderwijs aan leerlingen met verschillende onderwijstypes

  • Type basisaanbod (functionele werking)
  • Type 3 (zelfsturende werking)
  • Type 9 (sociale werking)

Dagelijks met onze kinderen op stap gaan, is voor ieder van ons een uitdaging.

We zoeken als gedreven team voortdurend naar een passend evenwicht tussen emotioneel welbevinden en het schoolse leren.

We stellen een aangepast programma op, gericht op de onderwijs- en opvoedingsbehoefte van je kind.

Respect voor de eigenheid van ieder individu maakt ons buitengewoon!

“Samen gaan we op weg en groeien we uit tot fijne jongeren!”

Geen schoner lachen

dan het lachen van een kind,

dat nog lacht om het lachen.

Het is vrolijkheid uit de bron,

vreugde die klatert,

nog niet verontreinigd

door het moeten lachen

om te krijgen.

Geen besmette ‘social media smile’.

Laat maar stromen,

die zuivere giecheltjes,

die brede lachjes,

en besmet dan mij!

 

Geert De Kockere

 

Interesse om kennis te maken met onze school?  Je bent van harte welkom.

Veroniek Dermaux

Directie BuLO